תפריט ראשי

english Chinese

 

 

שאלות ותשובות

 

מה כולל פיקוח בניה?

תפקיד המפקח איננו סטטוטורי ולכן לעתים רבות נתפס כ-"תחום אפור".
לפיכך וככל שאין עדין הגדרה ברורה, יהיו התנאים בין המזמין למפקח התנאים הקובעים במקרה של מחלוקות ושאלת האחריות.

לעתים רבות מופתעים מפקחים מהיותם חלק מהגורמים המופיעים בכתבי תביעה. חשוב להבהיר כי מעצם קיומו של המפקח באתר, חלות עליו החובות לבדוק את הקבלן המבצע, לתעד את תהליך הביצוע, לנהוג בהתאם להוראות התקן הדן בחובת המפקח ובבקרת התהליך, לדווח לקבלן וליזם על הליקויים ולשמור את תהליך עבודתו בפרויקט. 

האם פקוח הנדסי צריך להיעשות ע"י מהנדס / הנדסאי?

הפקוח באתר חייב להיעשות ע"י גורם מקצועי בכל השכלה פורמלית. בבניה הפרטית לעיתים הנושא מבוצע ע"י אנשים שניסיונם מתחיל בכך שהם בנו את ביתם באופן פרטי. למרות צבירת הניסיון ישנם נושאים רבים שמפקח שאינו בעל השכלה פורמלית לא יכול לעשותם ובין היתר לחתום כאחראי לביקורת שלד או לביקורת כללית.

מה היקף הפקוח הנדרש בפרויקט תמ"א 38 לעומת בנייה רוויה?

נוטים לחשוב שבפרויקט תמ"א מסוג חיזוק ובינוי לא נדרשת נוכחות של המפקח. בד"כ נגזרת הנוכחות מרצון היזם לשלם את משרת המפקח ומשכך, נקבע שכר נמוך בד"כ, מופע המפקח באתר הינו פעם או פעמיים בשבוע. ברור כי בנתונים אלו תהליכים רבים לא נצפים וייצוג הדיירים באופן מלא אינו מתבצע.

מהי בקרת איכות בבניה?

בקרת איכות בבניה הינה מכלול של פעולות ובדיקות המבוצעות לאורך כל שלבי הביצוע בפרויקט בניה, מכל סוג שהוא. את הפעולות יכול לבצע הקבלן הבונה בעצמו באמצעות מנהל הפרויקט מטעמו, מפקח באתר מטעם היזם או מטעם הדיירים. פעולות הבקרה צריכות להיות בהתאמה מלאה לתקנים הישראליים . 

מה ההבדל בין ביקורת איכות לבקרת איכות?

ביקורת איכות הינה פעולה חד פעמית הנעשית לרוב על ידי גוף חיצוני המגיע לאתר ומאתר ליקויים בבניה וסטיות. בקרת איכות הינה פעולה רצופה הנמשכת לאורך כל שלבי הביצוע, ונעשית על ידי בקר איכות של החברה או נציג אחר מטעמה. מטרת בקרת האיכות היא למנוע ליקויי בניה וסטיות.

כיצד מערכת קונקאם מבצעת את ניהול בקרת האיכות בבניה?

מערכת בקרת האיכות של קונקאם מבוססת אפליקציה ידידותית הנמצאת בהישג ידו של המפקח / מנהל הפרויקט / הקבלן, לאורך כל שלבי ביצוע הפרויקט. באמצעות מספר נתונים בודדים נבנה מסד נתונים המספק בצורה אוטומטית מדדי איכות ומדדי תקן ישירות באמצעות אפליקציה במכשיר הנייד, כך שבכל מלאכה ניתן לבצע בקלות ובזמן אמת את התאמת הבנייה לתקנים הישראלים ולמדדי האיכות המוטמעים במערכת.

היתרונות של בקרת איכות המבוצעת על ידי תוכנה ייחודית המותאמת לפרויקט בניה?

מערכת קונקאם, בניגוד למערכות ניהול אחרות אשר הוסבו לענף הבניה - צמחה מתוך האתגרים של הענף ונבנתה במיוחד כדי לפתור אותם ביעילות. המערכת משתפת את הידע הנצבר מניסיונם של לקוחותינו ומשתדרגת בהתאם בצורה תכופה.

מהן אבני היסוד של ניהול הפרויקט?

טיב בצוע ואיכות המוצר, עמידה בלוח זמנים ובתקציב הפרויקט.

כיצד מערכת קונקאם מייעלת את ניהול הפרויקט ?

מערכת קונקאם, מעבר להיותה מערכת בקרת איכות מתקדמת, מכילה בתוכה כלים יעילים לניהול הפרויקט ובין היתר:
תרשים גנט - תכנון מול בצוע המתעדכן אוטומטית עם ביצוע הבדיקות בשלבי הבצוע
ניהול קבצים - באמצעות ספריה מובנית הכוללת ספריות ותתי ספריות
ניהול משימות - לצד ניהול תזכורות המסונכרן לדואר האלקטרוני
סטטיסטיקה - המרכזת את הכשלים לפי שלב שלד וגמר
ניהול דואר מתקדם - נועד להחליף את תכתובות הוואטסאפ
המערכת מאפשרת שליטה מהירה בכל הנתונים והתהליכים המתרחשים בפרויקט ממסך אחד.

צרו איתנו קשר

שם:

טלפון:

שם משפחה:

דוא"ל:

פרטי הפניה:

הפעל נגישות

בניית אתרים