תפריט ראשי

english Chinese

 

 

 

תקנון האתר ותנאי שימוש

1. תקנון האתר

 

 


1.1 רשום לאתר:

 

 

 

1.2 שימוש בתקנון:

 

 

 

1.3 רציפות השימוש באתר – מידע:

 

 

 

1.4 קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

 

 

 

1.5 תנאי תשלום:


תנאי התשלום יקבעו מעת לעת עם כל לקוח ואופן התשלום יקבע בהסכם. באם לא צוין מכל סיבה שהיא מחיר להתקשרות יהווה מחירון החברה שבתוקף בסיס לחיוב הלקוח.

 

 

2. מדיניות ביטולים מערכת קונקאם


א. האמור לעיל מתייחס להורדת התכנה והתקנתה באופן עצמאי ותשלום באמצעות הפרטים המופיעים בדף חיוב החברה קונקאם מערכות בע"מ (להלן החברה" ).


ב. המזמין מי שמסר את פרטיו לצורך , (להלן "הלקוח") חיוב רשאי לבטל את ההזמנה על פי החוק, תוך 14 יום מהשלמת העסקה באתר (להלן "תקופת הביטול "). הודעה על ביטול ההזמנה תימסר בדוא"ל דואר רשום לקונקאם מערכות בע"מ לכתובת office@conqum.com. במקרה של ביטול ההזמנה הגישה לתכנה תחסם באופן מידי


ג. במקרה של ביטול ההזמנה כדין, קונקאם מערכות תדאג לזיכוי בכרטיס האשראי עמו בוצעה הזמנה, זאת בהתאם לתנאים ולוחות הזמנים של חברת האשראי (להלן – "הזיכוי"). באם יחולו דמי ביטול על המזמין לפי תקנון זה, ינוכו דמי הביטול מהזיכוי כאמור.


ד. בכל מקרה בו נקבעה בנוסף הדרכה ללקוח ,וככל שהלקוח לא יופיע בעת ובמועד אשר נקבעו עם קונקאם מערכות להתקנה והדרכה של המערכת, קונקאם מערכות תהא רשאית לבטל את העסקה ולנכות את דמי הביטול בסך 900 ₪ ועוד מע"מ מהזיכוי המגיע ללקוח כאמור בסעיף א' לעיל.


ה. ביטול ההזמנה עד ל-24 שעות טרם מועד ההתקנה וההדרכה ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין את מלואו הכספים ששילם בגין ההזמנה כולל דמי ההתקנה וההדרכה במידה שהמזמין חויב בהם בנפרד.


ו. יובהר ויודגש כי במקרה שהמוצר כבר הותקן ובוצעה הדרכה ע"י החברה , המערכת תחשב כנמצאת בשימוש ויהיה ניתן יהיה לבטל את העסקה כאמור לעיל אולם מדמי ההחזר ינוכו 900 ₪ ועוד מע"מ בגין ההדרכה שניתנה.


ז. במקרה של בקשת הלקוח להפסיק את השימוש במערכת לאחר תקופת הביטול , יעביר הלקוח הודעה בדוא"ל או בדואר רשום לחברה והפסקת השימוש תכנס לתוקף כ-30 יום לאחר מכן בשל ההודעה המוקדמת. לאחר כ-30 ימים יופסק השימוש במערכת . בכל מקרה שכזה תקופת ההתחייבות המינימלית תהא 6 חודשי תשלום .

 


3. תמיכה


התמיכה תינתן טלפונית או במשרדי החברה או במשרד הלקוח בימי העבודה ובשעות העבודה המקובלות .


פרטי החברה לצורך העברת הודעות והתקשרות :
דואר החברה : office@conqum.com
טלפון : 04-8700280
כתובת החברה : התעשייה 8 רעננהבכבוד רב
קונקאם מערכות בע"מ

צרו איתנו קשר

שם:

טלפון:

שם משפחה:

דוא"ל:

פרטי הפניה:

הפעל נגישות

בניית אתרים